Medovina TOMKA – Tradičná Slovenská Medovina

Firma TOMKA, je najstarším výrobcom medoviny na Slovensku. Medovina TOMKA je typická tým, že sa do dnes vyrába tradičným spôsobom a to kvasením včelieho medu rozpusteného vo vode, bez pridávania destilátov, alebo bylinných či ovocných prísad. Kvalitný med v dostatočnom množstve dodáva nápoju krásnu medovo-jantárovú farbu a sladkastú vôňu. Dlhou dobou zrenia, minimálne dva roky v dubových sudoch získava medovina typickú sladko-horkú chuť. Toto pomalé dozrievanie prebieha v 300-ročnej pivnici. Stabilná teplota a ideálna pivničná klíma dotvoria jemný a uhladený buket, čím je Medovina TOMKA predurčená ako nápoj na slávnostné a výnimočné príležitosti.

Vysoká kvalita a odbornosť pri výrobe medoviny boli ocenené aj na mnohých výstavách a súťažiach. Mgr. Bronislav Tomka, ako pokračovateľ rodinnej tradície, je jediným odborným školiteľom a degustátorom s medzinárodne uznávaným certifikátom na Slovensku.

Prijmite naše srdečné pozvanie a navštívte nás v Nitre na Farskej ulici č.28. Dozviete sa niečo o tomto výnimočnom nápoji a v príjemnom prostredí chutnáte Tradičnú sudovú medovinu.

eng-flag TOMKA mead – Traditional Slovak Mead

TOMKA Company is the oldest producer of mead in Slovakia. Up to the present times, TOMKA mead has been produced by the traditional process of fermentation of bees´ honey dissolved in water, with no added distillates, and no herb or fruit ingredients. The quality honey sufficiently endows the beverage with a beautiful amber colour and sweet aroma. During the long period of maturation, minimum of two years, the mead gains the typical bitter-sweet flavour. The slow maturation occurs in oak barrels in a 300 years old cellar. The stable temperature and ideal cellar climate make up a delicate and smooth bouquet, which makes TOMKA Mead predestined for celebrations and special occasions.

The high quality and expertise in producing mead have been awarded at many exhibitions and competitions.Bronislav Tomka,MA, the continuator of the family tradition, is the only professional instructor and taster with an internationally acknowledged certificate in Slovakia.

Please accept our sincere invitation and visit us on Farská Street, No.28 in Nitra. You will learn more about this extraordinary beverage and in a pleasant environment you will taste the Traditional oak mead.

mapa

Farská 28, 949 01 Nitra

Slovenská republika

E-mail: info@muzeummedoviny.sk

Mobil: +421 907 404 989